Lời bài hát: Cải lương Tình Xa Nghĩa Lạ – Minh Vương, Bạch Tuyết, Lệ Thủy

Cải lương Tình Xa Nghĩa Lạ – Minh Vương, Bạch Tuyết, Lệ Thủy - , ,

Cải lương Tình Xa Nghĩa Lạ – Minh Vương, Bạch Tuyết, Lệ Thủy