Lời bài hát: Liên Khúc Yêu | Lưu Chí Vỹ & Dương Hồng Loan

Liên Khúc Yêu | Lưu Chí Vỹ & Dương Hồng Loan - ,

Liên Khúc Yêu | Lưu Chí Vỹ & Dương Hồng Loan