Lời bài hát: Liên khúc Hồn quê – Tình thắm duyên quê NSUT Kim Tử Long – NSUT Thanh Ngân

Liên khúc Hồn quê – Tình thắm duyên quê NSUT Kim Tử Long – NSUT Thanh Ngân - , ,

Liên khúc Hồn quê – Tình thắm duyên quê NSUT Kim Tử Long – NSUT Thanh Ngân