Lời bài hát: NSUT Thanh Ngân – Dương Đình Trí Đính ước

NSUT Thanh Ngân – Dương Đình Trí Đính ước - ,

NSUT Thanh Ngân – Dương Đình Trí Đính ước