Lời bài hát: Album Phải Lòng Con Gái Bến Tre | Tiếng hát Thanh Ngân , Dương Đình Trí | 2018

Album Phải Lòng Con Gái Bến Tre | Tiếng hát Thanh Ngân , Dương Đình Trí | 2018 - ,

Album Phải Lòng Con Gái Bến Tre | Tiếng hát Thanh Ngân , Dương Đình Trí | 2018