Lời bài hát: Quê em miền Tây- những bài tân cổ hay nhất về miền Tây Thanh Ngân – Dương Đình Trí

Quê em miền Tây- những bài tân cổ hay nhất về miền Tây Thanh Ngân – Dương Đình Trí - ,

Quê em miền Tây- những bài tân cổ hay nhất về miền Tây Thanh Ngân – Dương Đình Trí