Lời bài hát: Lạy Phật Quan Âm – Dương Đình Trí ft Huỳnh Đông, Nam Cường, Phi Long

Lạy Phật Quan Âm – Dương Đình Trí ft Huỳnh Đông, Nam Cường, Phi Long - , , ,

Lạy Phật Quan Âm – Dương Đình Trí ft Huỳnh Đông, Nam Cường, Phi Long