Lời bài hát: Giác Ngộ – Tuyển tập cải lương Phật giáo hay nhất NSUT Thanh Ngân

Giác Ngộ – Tuyển tập cải lương Phật giáo hay nhất NSUT Thanh Ngân -

Giác Ngộ – Tuyển tập cải lương Phật giáo hay nhất NSUT Thanh Ngân