Lời bài hát: Liên Khúc Cỏ Úa | NSND Bạch Tuyết | Tân Cổ Giáo Duyên

Liên Khúc Cỏ Úa | NSND Bạch Tuyết | Tân Cổ Giáo Duyên -

Liên Khúc Cỏ Úa | NSND Bạch Tuyết | Tân Cổ Giáo Duyên