Lời bài hát: Liên Khúc Nhạc Cải Lương Hay Nhất NSUT Thanh Ngân

Liên Khúc Nhạc Cải Lương Hay Nhất NSUT Thanh Ngân -

Liên Khúc Nhạc Cải Lương Hay Nhất NSUT Thanh Ngân