Lời bài hát: Nghệ sĩ ưu tú cải lương Thanh Ngân với liveshow Dấu ấn sân khấu

Nghệ sĩ ưu tú cải lương Thanh Ngân với liveshow Dấu ấn sân khấu -

Nghệ sĩ ưu tú cải lương Thanh Ngân với liveshow Dấu ấn sân khấu