Lời bài hát: Ngợi ca quê hương em

Ngợi ca quê hương em -

Ngợi ca quê hương em