Lời bài hát: Câu chuyện đầu năm (sau 75) – Tân cổ giao duyên

Câu chuyện đầu năm (sau 75) – Tân cổ giao duyên - ,

Câu chuyện đầu năm (sau 75) – Tân cổ giao duyên