Lời bài hát: Trích Đoạn Cải Lương Hoa Mộc Lan Minh Vương Lệ Thủy

Trích Đoạn Cải Lương Hoa Mộc Lan Minh Vương Lệ Thủy - ,

Trích Đoạn Cải Lương Hoa Mộc Lan Minh Vương Lệ Thủy