Lời bài hát: Cải lương trích đoạn Áo Cưới Trước Cổng Chùa – Lệ Thủy, Thanh Nguyệt

Cải lương trích đoạn Áo Cưới Trước Cổng Chùa – Lệ Thủy, Thanh Nguyệt - , ,

Cải lương trích đoạn Áo Cưới Trước Cổng Chùa với sự tham gia của các nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy, Thanh Nguyệt, Tô Kim Hồng…

Cải lương trích đoạn Áo Cưới Trước Cổng Chùa – Lệ Thủy, Thanh Nguyệt