Lời bài hát: Cải Lương Tám Tàng Về Làng

Cải Lương Tám Tàng Về Làng - ,

Cải Lương Tám Tàng Về Làng