Lời bài hát: Nhạc Vàng Trữ Tình Chọn Lọc- Lê Sang, Dương Hồng Loan

Nhạc Vàng Trữ Tình Chọn Lọc- Lê Sang, Dương Hồng Loan - ,

Nhạc Vàng Trữ Tình Chọn Lọc- Lê Sang, Dương Hồng Loan