Lời bài hát: Nhất tâm niệm Phật- NSUT Thanh Ngân Tuyển tập cải lương Phật giáo hay nhất

Nhất tâm niệm Phật- NSUT Thanh Ngân Tuyển tập cải lương Phật giáo hay nhất -

Nhất tâm niệm Phật- NSUT Thanh Ngân Tuyển tập cải lương Phật giáo hay nhất