Lời bài hát: NSND Bạch Tuyết & NSDN Lệ Thủy – TRƯỜNG CA KINH PHÁP CÚ

NSND Bạch Tuyết & NSDN Lệ Thủy – TRƯỜNG CA KINH PHÁP CÚ - ,

NSND Bạch Tuyết & NSDN Lệ Thủy – TRƯỜNG CA KINH PHÁP CÚ