Lời bài hát: NSƯT Thanh Ngân – Cổ và nhạc Phật giáo nghe để cảm nhận (Hàn Châu, Quý Luân, Chúc Linh, Thanh Ngân)

NSƯT Thanh Ngân – Cổ và nhạc Phật giáo nghe để cảm nhận (Hàn Châu, Quý Luân, Chúc Linh, Thanh Ngân) -

Quan Âm…
Trái tim sáng ngời… cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn
Quan Âm…
Tay cầm bình nước Cam Lồ
Tay cầm nhành liễu Thanh Nhàn… rưới khắp thế gian
Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn…
Dưới tòa sen vàng con quỳ lạy Bồ Tát Quan Âm
Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời
Quan Âm Bồ Tát hiểu viên thông
Mười hai nguyện lớn rộng mênh mông
Cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời
Quan Âm…
Trái tim sáng ngời… cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn
Quan Âm…
Tay cầm bình nước Cam Lồ
Tay cầm nhành liễu Thanh Nhàn… rưới khắp thế gian
Tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn

Dưới tòa sen vàng, hương trầm tỏa ngát nhân gian
Lạy Phật Quan Âm dìu con qua bến mê đời
Cho con được sống đời an vui
Cho con được sống đời xinh tươi
Quan Âm cứu khổ…. Quan Âm cứu nạn đời con rạng ngời…
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Chấp tay quỳ kính lạy người, thiết tha con xin nguyện cầu.
Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi rớt không lường.
Nương thuyền từ vượt qua, bến mê đến nơi bờ giác.

ĐK:
Mẹ Hiền Quán Thế Âm, giọt nước nhành dương xoá dịu lầm than.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui xóa sạch ưu phiền.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên.
Mẹ Hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên.

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời.
Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian.

Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão giông mây nước ngập trời.
Con xin Mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian…

Sám Hối – Sáng tác & Trình bày: NSƯT. Thanh Ngân

Cúi đầu đảnh lễ Như Lai, thành tâm sám hối tội xưa đã làm.
Gây ra từ vô thủy kiếp, trả quả luân hồi lắm phận đớn đau.
Cũng vì nghiệp báo oan khiên, bởi mình tạo kết triền miên bao đời.
Xuống lên ba đường sáu cõi, gian nan thống khổ vô ngần vô biên…
Vào sinh ra tử đã lâu, trả vay vay trả trầm luân
Giỏ tham sân si tạo tác, con xin sám hối nguyện cầu ăn năn.
Nguyện xa bể khổ mênh mang, chí tâm vững dạ bền gan.
Từ đây nghiệp trần nguyện dứt, thoát ly sanh tử sang bờ an nhiên…
Đoạn lìa luyến ái mê si, thắp nguyền ngũ giới sử kinh giữ gìn.
Trau tâm tuệ thông dồi trí, quang minh soi sáng độ an muôn loài.
Xin nhờ Tam Bảo ai lân, từ bi hỉ xả thi ân dắt dìu.
Con xin mười phương Phật minh chứng, chánh quả đạt thành hoằng khai đạo màu…

NSƯT Thanh Ngân – Cổ và nhạc Phật giáo nghe để cảm nhận (Hàn Châu, Quý Luân, Chúc Linh, Thanh Ngân)