Lời bài hát: NSUT Thanh Ngân – Dương Đình Trí Liên khúc cho vừa lòng em

NSUT Thanh Ngân – Dương Đình Trí Liên khúc cho vừa lòng em - ,

NSUT Thanh Ngân – Dương Đình Trí Liên khúc cho vừa lòng em