Lời bài hát: NSUT Thanh Ngân – Dương Đình Trí Liên khúc hát nữa đi em

NSUT Thanh Ngân – Dương Đình Trí Liên khúc hát nữa đi em - ,

NSUT Thanh Ngân – Dương Đình Trí Liên khúc hát nữa đi em