Lời bài hát: NSUT Thanh Ngân – Dương Đình Trí Liên khúc nếu chúng mình cách trở

NSUT Thanh Ngân – Dương Đình Trí Liên khúc nếu chúng mình cách trở - ,

NSUT Thanh Ngân – Dương Đình Trí Liên khúc nếu chúng mình cách trở