Lời bài hát: NSUT Thanh Ngân – Dương Đình Trí Liên khúc Tôi vẫn nhớ – Lý quạ kêu

NSUT Thanh Ngân – Dương Đình Trí Liên khúc Tôi vẫn nhớ – Lý quạ kêu - ,

NSUT Thanh Ngân – Dương Đình Trí Liên khúc Tôi vẫn nhớ – Lý quạ kêu