Lời bài hát: Phật hoàng Trần Nhân Tông – Trường ca Phật Giáo NSND Bạch Tuyết

Phật hoàng Trần Nhân Tông – Trường ca Phật Giáo NSND Bạch Tuyết -

Phật hoàng Trần Nhân Tông – Trường ca Phật Giáo NSND Bạch Tuyết