Lời bài hát: Suối Nguồn Từ Bi – NSƯT Thanh Ngân

Suối Nguồn Từ Bi – NSƯT Thanh Ngân -

Suối Nguồn Từ Bi – NSƯT Thanh Ngân