Lời bài hát: Thái Hậu Dương Vân Nga -Tuyển tập trích đoạn cải lương hay nhất NSND Bạch Tuyết/ Chương trình bước qua cánh cửa HTV

Thái Hậu Dương Vân Nga -Tuyển tập trích đoạn cải lương hay nhất NSND Bạch Tuyết/ Chương trình bước qua cánh cửa HTV -

Thái Hậu Dương Vân Nga -Tuyển tập trích đoạn cải lương hay nhất NSND Bạch Tuyết/ Chương trình bước qua cánh cửa HTV