Lời bài hát: Thánh ni Kiều Đàm – Tuyển tập nhạc cải lương Phật giáo hay nhất NSUT Thanh Ngân

Thánh ni Kiều Đàm – Tuyển tập nhạc cải lương Phật giáo hay nhất NSUT Thanh Ngân -

Thánh ni Kiều Đàm – Tuyển tập nhạc cải lương Phật giáo hay nhất NSUT Thanh Ngân