Lời bài hát: Thành tâm sám hối – tuyển tập những bài cải lương Phật giáo hay nhất của NSUT Thanh Ngân

Thành tâm sám hối – tuyển tập những bài cải lương Phật giáo hay nhất của NSUT Thanh Ngân -

Thành tâm sám hối – tuyển tập những bài cải lương Phật giáo hay nhất của NSUT Thanh Ngân