Lời bài hát: Thêu áo Như Lai – Liên khúc cải lương nghĩa đạo tình đời – NSND Bạch Tuyết

Thêu áo Như Lai – Liên khúc cải lương nghĩa đạo tình đời – NSND Bạch Tuyết -

Thêu áo Như Lai – Liên khúc cải lương nghĩa đạo tình đời – NSND Bạch Tuyết