Lời bài hát: Trích đoạn cải lương Đêm lạnh chùa hoang (Ngôi sao Phương Nam) NSUT Kim Tử Long, Thanh Ngân

Trích đoạn cải lương Đêm lạnh chùa hoang (Ngôi sao Phương Nam) NSUT Kim Tử Long, Thanh Ngân - , , ,

Trích đoạn cải lương Đêm lạnh chùa hoang (Ngôi sao Phương Nam) NSUT Kim Tử Long, Thanh Ngân