Lời bài hát: Trích đoạn cải lương Mục Liên Thanh Đề, do Nghệ sĩ Phượng Nga – Mộng Hùng – Phương Trinh trình diễn

Trích đoạn cải lương Mục Liên Thanh Đề, do Nghệ sĩ Phượng Nga – Mộng Hùng – Phương Trinh trình diễn - , ,

Trích đoạn cải lương Mục Liên Thanh Đề, do Nghệ sĩ Phượng Nga – Mộng Hùng – Phương Trinh trình diễn