Lời bài hát: Trích đoạn cải lương Nửa đời Hương Phấn – Phi Nhung, Phượng Liên, Hương Huyền, Đoan Thy

Trích đoạn cải lương Nửa đời Hương Phấn – Phi Nhung, Phượng Liên, Hương Huyền, Đoan Thy - , , ,

Trích đoạn cải lương Nửa đời Hương Phấn – Phi Nhung, Phượng Liên, Hương Huyền, Đoan Thy