Lời bài hát: Trích đoạn cải lương Thái Phi (Chiếc Hổ Phù)- NSND Bạch Tuyết

Trích đoạn cải lương Thái Phi (Chiếc Hổ Phù)- NSND Bạch Tuyết -

Trích đoạn cải lương Thái Phi (Chiếc Hổ Phù)- NSND Bạch Tuyết