Lời bài hát: Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi – Tập 12 Bão táp nguyên Phong – Bình Tinh

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi – Tập 12 Bão táp nguyên Phong – Bình Tinh -

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi – Tập 12 Bão táp nguyên Phong – Bình Tinh