Lời bài hát: Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Nhớ cải lương – Linh Tý

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Nhớ cải lương – Linh Tý -

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Nhớ cải lương – Linh Tý