Lời bài hát: Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi / Mãi còn niềm tin – Bình Tinh, NSƯT Hữu Quốc

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi / Mãi còn niềm tin – Bình Tinh, NSƯT Hữu Quốc - ,

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi / Mãi còn niềm tin – Bình Tinh, NSƯT Hữu Quốc