Lời bài hát: Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Trích đoạn “Bài ca tìm mẹ” – Linh Tý

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Trích đoạn “Bài ca tìm mẹ” – Linh Tý - ,

Truyền hình Vĩnh Long/ Sao nối ngôi/Trích đoạn “Bài ca tìm mẹ” – Linh Tý