Lời bài hát: Tuồng cải lương: Thủ Cung Sa Bạch Tuyết, Thanh Sang, Minh Vương

Tuồng cải lương: Thủ Cung Sa Bạch Tuyết, Thanh Sang, Minh Vương -

Tuồng cải lương: Thủ Cung Sa Bạch Tuyết, Thanh Sang, Minh Vương