Lời bài hát: Tuồng Cổ Cải Lương Bốn Ngàn Năm Họp Mặt Tuồng Cổ Đặc Sắc Việt Nam

Tuồng Cổ Cải Lương Bốn Ngàn Năm Họp Mặt Tuồng Cổ Đặc Sắc Việt Nam -

Tuồng Cổ Cải Lương Bốn Ngàn Năm Họp Mặt Tuồng Cổ Đặc Sắc Việt Nam