Lời bài hát: Tuồng Cổ Cải Lương Triệu Đình Long Cứu Chúa Phần 2

Tuồng Cổ Cải Lương Triệu Đình Long Cứu Chúa Phần 2 -

Tuồng Cổ Cải Lương Triệu Đình Long Cứu Chúa Phần 1

Tuồng Cổ Cải Lương Triệu Đình Long Cứu Chúa Phần 3

Tuồng Cổ Cải Lương Triệu Đình Long Cứu Chúa Phần 2