Lời bài hát: Vở cải lương Hoàng Hậu Của Hai Vua – NSND Bạch Tuyết

Vở cải lương Hoàng Hậu Của Hai Vua – NSND Bạch Tuyết -

Vở cải lương Hoàng Hậu Của Hai Vua – NSND Bạch Tuyết