Lời bài hát: Vở cải lương: Xử án Phi Giao Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Thoại Mỹ

Vở cải lương: Xử án Phi Giao Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Thoại Mỹ -

Vở cải lương: Xử án Phi Giao Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Thoại Mỹ