Lời bài hát: Ca cổ Phật giáo Mục Liên Thanh Đề – NSUT Thanh Ngân

Ca cổ Phật giáo Mục Liên Thanh Đề – NSUT Thanh Ngân -

Ca cổ Phật giáo Mục Liên Thanh Đề – NSUT Thanh Ngân