Lời bài hát: Ca cổ Tiếng gọi Người Thương – NSUT Thanh Ngân/ Tình thắm duyên nồng

Ca cổ Tiếng gọi Người Thương – NSUT Thanh Ngân/ Tình thắm duyên nồng -

Ca cổ Tiếng gọi Người Thương – NSUT Thanh Ngân/ Tình thắm duyên nồng