Lời bài hát: Cải lương Đừng phụ tình đời – Vũ Linh, Phượng Liên, Thoại Mỹ

Cải lương Đừng phụ tình đời – Vũ Linh, Phượng Liên, Thoại Mỹ - , ,

Cải lương Đừng phụ tình đời – Vũ Linh, Phượng Liên, Thoại Mỹ