Lời bài hát: Cải lương Mẹ Từ Bi Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nhiều nghệ sĩ

Cải lương Mẹ Từ Bi Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nhiều nghệ sĩ -

Cải lương Mẹ Từ Bi Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nhiều nghệ sĩ