Lời bài hát: Cải lương xã hội: Oan Trái – Kim Tử Long, Diệp Lang, Hồng Nga

Cải lương xã hội: Oan Trái – Kim Tử Long, Diệp Lang, Hồng Nga - , ,

Cải lương xã hội: Oan Trái – Kim Tử Long, Diệp Lang, Hồng Nga