Lời bài hát: Cải lương xã hội Trên sông mùa nước lũ – NSƯT Thanh Ngân, NSƯT Kim Tiểu Long, NSƯT Hữu Quốc

Cải lương xã hội Trên sông mùa nước lũ – NSƯT Thanh Ngân, NSƯT Kim Tiểu Long, NSƯT Hữu Quốc - , ,

Cải lương xã hội Trên sông mùa nước lũ – NSƯT Thanh Ngân, NSƯT Kim Tiểu Long, NSƯT Hữu Quốc