Lời bài hát: Hàn Mặc Tử tuyển tập cải lương hay nhất NSND Trọng Hữu, NSUT Thanh Ngân, NSUT Cẩm Tiên

Hàn Mặc Tử tuyển tập cải lương hay nhất NSND Trọng Hữu, NSUT Thanh Ngân, NSUT Cẩm Tiên - , , , ,

Hàn Mặc Tử tuyển tập cải lương hay nhất NSND Trọng Hữu, NSUT Thanh Ngân, NSUT Cẩm Tiên